Peter van Gulik

Afspraak
Direct iemand aan de lijn krijgen als je hem of haar belt is al bijzonder, directe opvolging ook lastig maar ik hou stug vol: “Hoi met Peter van Gulik van Building For JobZ, we zouden nog altijd een keer bijpraten. Zullen we een Afspraak plannen?”

Energie
Vol energie ga ik naar de afspraak, in mijn hoofd talloze aspecten die ik de revue wil laten passeren, maar ik heb me lang geleden aangeleerd om niet mijn agenda leidend te laten zijn maar in te haken op mijn gesprekspartner. En dat is zeker de afgelopen maanden maar goed ook. “hey Peter, sorry dat ik te laat ben maar er kwam iets tussendoor, en we hebben mensen tekort en niet iedereen kent hier goed de weg.”

Tekorten
Nu zou je zeggen dat time management van alle tijden is, maar ik herken er een andere trend in en die is zorgelijk: De kennis ontbreekt! Door uitholling van de eigen organisatie, teveel uitbesteding, weinig aandacht voor het verankeren en het stoppen van seniore medewerkers zijn organisaties niet meer effectief. “Ja Peter, we zijn met steeds meer onervaren mensen en je kent Wim nog wel, die gaat ook bijna met pensioen.”

Waan van de dag
Flauw gezegd, de sleur en de hectiek van de waan van de dag levert ons veel op. We hoeven niet na te denken, we doen gewoon wat er op dat moment gebeuren moet. En dat voelt in eerste instantie comfortabel. Tegelijkertijd weten we dat we de verkeerde keuzes maken, je vergeet de aandacht voor processen op de lange termijn, en de aandacht voor de mensen die het moeten doen. “Snap je nou Peter dat ik er niet aan toe kom om de boel een beetje te structureren?”

Hulp
In mijn gesprekken herkent mijn gesprekspartner dit wel en wil er mee aan de slag. Het is misschien meer bewustzijn dat zorgt voor een bepaald urgentiebesef. Dat je met je medewerkers erover in gesprek raakt en dat je met elkaar bepaald wat de juiste onderwerpen zijn en dat de prioriteiten helder worden, zoals als Covey ons leerde: meer tijd besteden aan niet urgente- wel belangrijke werkzaamheden. En dan komt al snel de vraag om hulp: “Zeg Peter, jullie hebben toch veel contacten in het werkveld, heb je mensen die ons snel kunnen helpen?”

Ik heb gezien dat de vraag verandert, van duidelijke kop-staart trajecten naar ‘invliegen’ om dan wel de achterstanden weg te werken onder de vlag van de opdrachtgever of om voor de opdrachtgever de kennis van een thema in te brengen. Die dienstverlening is anders dan het recruitment en detacheren, het gaat over de juiste mensen beschikbaar hebben.

Nieuwe vraag
Dit heeft er toe geleid dat we een nieuwe smaak zijn gaan toevoegen aan onze dienstverlening. Waar we nog altijd de medewerker centraal zetten op weg naar een mooie nieuwe uitdaging hebben we gekozen om een situatie te creëren waar we medewerkers in eigen dienst hebben die inzetbaar zijn voor onze (gave) opdrachtgevers. In de afgelopen 2 maanden hebben we al 4 mensen aangenomen en er staan er nog 2 op de nominatie!

Doel
En ons ideaalplaatje dan? Dat is nog steeds geënt op het vinden van medewerkers die bij de opdrachtgever aan de slag gaan en die vaak nog een beetje begeleiding en opleiding nodig hebben om perfect in het plaatje te passen.

En voor de klant, die geven we met onze man of vrouw even lucht, en of hij of wij vinden een nieuwe medewerker die ondertussen in stelling wordt gebracht en uiteindelijk de verantwoordelijkheid krijgt. Onze man werkt de achterstand weg, leid de nieuwe medewerker op en werkt steeds minder uren. Op deze manier willen we een duurzame situatie nalaten.
En dat betekent weer iets voor onszelf, namelijk dat onze medewerkers in staat zijn om te schakelen en om te begeleiden/ op te leiden. Daar zetten we nu voluit op in. Arbeidsbemiddeling … never a dull moment!

Met open vizier kijken hoe we kunnen helpen