Building For JobZ streeft er naar dat tijdens het uitoefenen van onze bedrijfsmatige activiteiten de persoonlijke levenssfeer van onze contacten niet wordt beïnvloed als gevolg van de deling van gegevens met Building For JobZ. Kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook relaties en bezoekers van de website, de persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) hieraan stelt. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Privacy/ Persoonsgegevens
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je gegevens invult of achterlaat op onze website, bij het contactformulier. Ook als je je inschrijft als werkzoekende of als je naar aanleiding van persoonlijk contact wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.
In dat geval nemen we contact op om je in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement.
Heb je geen interesse (meer) dan zullen wij relevante gegevens van je verwerken zodat je niet langer in onze informatiebronnen voorkomt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke
vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

Meer specifiek (bij inschrijving):
NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
Gegevens over trainingen en opleidingen die je hebt gevolgd of gedaan;
Eventuele gegevens over beschikbaarheid en verlof;
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn;

Jouw gegevens bewaren we op basis van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van de computer, het IP-adres van de Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem datje gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die zijn bezocht en de informatie die je heeft bekeken en informatie over het type apparaat. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Dit doen wij in eigen beheer.