Privacy

Wij vinden privacy, net zoals iedereen, erg belangrijk. Building For JobZ B.V.  houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. Ons advies aan je is om dit privacy statement aandachtig door te nemen.

Klanten

Wij slaan van onze klanten enkel de gegevens op die wij nodig hebben. Dit zullen gegevens zijn als naam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, email adres en de gegevens voor facturatie. Wij gaan hier uiteraard uiterst voorzichtig mee om. De systemen waarmee wij werken zijn goed beveiligd en niet zonder meervoudige verificatie benaderbaar.

Kandidaten

Building For JobZ B.V.  verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Jouw gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Building For JobZ B.V. dus voor het bemiddelen van kandidaten en medewerkers aan opdrachtgevers. Jouw aangeleverde persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

Opdrachten

Tijdens opdrachten van onze medewerkers werken we met een verwerkingsovereenkomst op maat. Deze leggen we in de startfase van de opdracht voor.