Logo Building For Jobz | Advisering | Engineering | Recruiting in Zwolle
Tel. 0653368689
Search
Check vinkje in BFJ groen - Building For JobZ

Binnen 3 dagen een specialist beschikbaar

Check vinkje in BFJ groen - Building For JobZ

95% van alle matches werkt na 2 jaar nog steeds op dezelfde werkplek

Check vinkje in BFJ groen - Building For JobZ

Jarenlange ervaring

van uitdaging naar huisvesting

MJOP Quickscan t.b.v. huisvesting bij een woonzorgcentrum - Advisering - Building For JobZ

Organisaties staan voor een flinke opgave als het gaat om hun huisvesting en vastgoed. 
Bij het gevoel van “overtollig vastgoed” houden ze de vastgoedportefeuille goed tegen het licht. Al snel worden toekomstige ontwikkelingen in de organisatie gekoppeld aan de fysieke omgeving waarin het zich afspeelt. 

Wellicht zijn er accommodaties die multifunctioneel kunnen worden ingericht. Maar belangrijker is dat locaties worden getoetst aan de mogelijkheden, kan er op korte en lange termijn verduurzaamd worden? Voldoet de locatie aan wet- en regelgeving? Is het financieel een locatie met perspectief?

Exploitatie en gebruik van gebouwen is voor ons een uitdaging. We zien veel organisaties worstelen met beheer en onderhoud van de huisvesting, maar als het perspectief duidelijk is kunnen we aan de slag met exploitatie, renovatie, inrichting en herbestemming. 

Aan de hand van bijgaand schema kijken we hoe de huidige situatie is en maken we vanaf dat punt de stappen naar de stip aan de horizon, en dat hoeft bij vastgoed niet binnen een paar maanden, een gedegen besturing op termijn is van groter belang om na te streven.

Voorbeeld Schema - Infographic - Building For JobZ Zwolle

Effectief onderhoud is gericht op het optimaal laten functioneren van gebouwen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen als onderhoud integraal aangepakt wordt. Zo moet er verbinding zijn tussen de gebruiksfunctie, het preventief onderhoud en het waarde behoud van het vastgoed. En dit voor een langere periode, met een strategisch onderhoudsplan kijk je met een langetermijnperspectief naar jouw vastgoed en de exploitatie ervan (onderhoud en energie) met oog voor mogelijke verduurzaming. 

Goed onderhoud verlengt de technische levensduur van bouwkundige en installatietechnische onderdelen. Door slim een strategische koppeling te maken tussen onderhoud en het operationele proces van jouw organisatie kan een besparing van 10-15% worden gerealiseerd.

Vanuit het strategisch huisvestingsplan kan de vastgoed organisatie werken naar een duidelijke cyclus van beheer & onderhoud en projectmatig optimaliseren.

Door dit als afgeleide van het meerjarenplan goed voor te bereiden en te structureren kan er optimalisatie plaats vinden op tal van onderwerpen zoals bundeling van werkzaamheden, bewaken wet- en regelgeving, resultaat gericht samenwerken, goed in beheer nemen en informatiemanagement.

Leuk werk hebben of krijgen,
dat gunnen wij iedereen

Maatschappelijk vastgoed

Een goed werkend gebouw zorgt voor het contact tussen mensen, het nodigt uit tot interactie.
Zowel medewerkers, bewoners en bezoekers moeten zich prettig voelen in het gebouw.
Belangrijke basis onderwerpen zijn lucht, licht en comfort.
Maar naast de technische onderwerpen gaat het ook over aansturing, de maatstaf- en kwaliteit afspraken van organisatie

Maatschappelijk Vastgoed - Kantoren - Vastgoed - Building For JobZ

Kantoren

Het werken op kantoren krijgt vaak onvoldoende aandacht .
Hier kan een grote verbeterslag gemaakt worden, het faciliteert samenwerken en elkaar ontmoeten, geeft mensen energie en plezier, zorgt voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een betere combinatie van thuis en op kantoor werken.

Een belangrijk aspect in het verkrijgen van medewerkers is de visie van de werkgever op huisvesting en de vertaling daarvan op kantoor.

Maatschappelijk Vastgoed in het Onderwijs - Building For JobZ Zwolle

Onderwijs

Onderwijs kent vele wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Vanuit beheer werken we met effectieve inspecties, we beginnen in hoofdlijnen en gaan dan op thema’s die onvoldoende zijn de diepte in.

Het bouwen en beheren conform de doelstelling van Frisse Scholen en het balans zoeken tussen prijs en kwaliteit maakt dat we pragmatisch van dienst zijn voor scholen en stichtingen.   

Maatschappelijk vastgoed - Zorg en Wonen - Building For JobZ

Zorg en Wonen

Zorg en wonen is een belangrijk thema in het vastgoedbeheer gezien de veranderende zorgmarkt en de vergrijzing van de bevolking.

Wij zien onze rol vooral op de wijze waarop huisvesting ‘under control’ kan worden beheert en liever nog maximaal aan sluit bij de gebruikers van de gebouwen.

Met een duidelijk doel voor ogen kunnen keuzes gemaakt worden en kan de portefeuille adequaat ontwikkelt en beheerd worden. 

Multifunctionele Accomodaties - Building For JobZ Zwolle

Multifunctionele Accomodaties

MFC’s ofwel multifunctionele accommodaties zijn locaties met verschillende functies onder één dak. Ze zijn multi-inzetbaar, zodat de bezetting goed is.
Gezamenlijk gebruik heeft consequenties voor bijvoorbeeld installatietechniek, binnenklimaat, veiligheid en flexibiliteit.

We hechten waarde aan levensbestendige, goed doordachte concepten waardoor de functie gewaarborgd kan blijven tegen langdurige duidelijke voorwaarden, zonder verrassingen.

 

Maatschappelijk Vastgoed - Kantoren - Vastgoed - Building For JobZ

Kantoren

Het werken op kantoren krijgt vaak onvoldoende aandacht .
Hier kan een grote verbeterslag gemaakt worden, het faciliteert samenwerken en elkaar ontmoeten, geeft mensen energie en plezier, zorgt voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een betere combinatie van thuis en op kantoor werken.

Een belangrijk aspect in het verkrijgen van medewerkers is de visie van de werkgever op huisvesting en de vertaling daarvan op kantoor.

Maatschappelijk Vastgoed in het Onderwijs - Building For JobZ Zwolle

Onderwijs

Onderwijs kent vele wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Vanuit beheer werken we met effectieve inspecties, we beginnen in hoofdlijnen en gaan dan op thema’s die onvoldoende zijn de diepte in.

Het bouwen en beheren conform de doelstelling van Frisse Scholen en het balans zoeken tussen prijs en kwaliteit maakt dat we pragmatisch van dienst zijn voor scholen en stichtingen.   

Maatschappelijk vastgoed - Zorg en Wonen - Building For JobZ

Zorg en Wonen

Zorg en wonen is een belangrijk thema in het vastgoedbeheer gezien de veranderende zorgmarkt en de vergrijzing van de bevolking.

Wij zien onze rol vooral op de wijze waarop huisvesting ‘under control’ kan worden beheert en liever nog maximaal aan sluit bij de gebruikers van de gebouwen.

Met een duidelijk doel voor ogen kunnen keuzes gemaakt worden en kan de portefeuille adequaat ontwikkelt en beheerd worden. 

Multifunctionele Accomodaties - Building For JobZ Zwolle

Multifunctionele Accomodaties

MFC’s ofwel multifunctionele accommodaties zijn locaties met verschillende functies onder één dak. Ze zijn multi-inzetbaar, zodat de bezetting goed is.
Gezamenlijk gebruik heeft consequenties voor bijvoorbeeld installatietechniek, binnenklimaat, veiligheid en flexibiliteit.

We hechten waarde aan levensbestendige, goed doordachte concepten waardoor de functie gewaarborgd kan blijven tegen langdurige duidelijke voorwaarden, zonder verrassingen.

 

Wat onze klanten zeggen

Het is fijn te merken dat men onze uitgangspositie begrijpt en verder denkt dan alleen de technische invulling. Het personele component en vooral de begeleiding/opleiding is van doorslaggevend belang.

5/5

Jeannette Vermeer

Manager Huisvesting Philadelphia

De situatie van ons vastgoedbeheer vraagt niet alleen een adviesrapport maar ook een stuk denkwerk en implementatie. Dat is waarom we samenwerken met Building For JobZ

5/5

Melinda Russeler

Domeinmanager Ruimte Gemeente Elburg

Maak kennis met onze Adviseurs

Peter van Gulik - Managing Partner / Vastgoed Adviseur - Building For JobZ Zwolle

Peter
van Gulik

Managing Partner /
Adviseur Vastgoed

Energiek, gedreven en een echte leider, dat zijn kwaliteiten die hij terug krijgt van het team.

Danny Zuidema - Projectleider Vastgoed - Teammember Building For JobZ

Danny
Zuidema

Projectleider

Wil zich graag ontwikkelen tot een breed inzetbare projectleider rondom vastgoed. Daar krijgt hij hier de kansen voor.

Jean Jacques Turlings - Senior Vastgoed Adviseur - Building For JobZ Zwolle

Jean Jacques
Turlings

Senior Vastgoed
Adviseur

Advisering op maat met humor en
energie, dat is waar hij dagelijks
voor gaat!
Remco van Gurp - Projectleider Installaties

Remco
van Gurp

Projectleider
Installaties

Werkt Gestructureerd, projectmatig
en vanuit de vraag van de klant.
Susanne Stenekes - Project Medewerker bij Building For JobZ

Susanne
Stenekes

Project Medewerker
Vastgoed

Plannen, ondersteunen, uitwerken en
afronden. Zo helpt ze klanten en
collega’s om hun werk goed te doen.

Bedrijven waarmee wij samenwerken

×

Waar kunnen we je mee helpen?

× Hulp nodig?